Program för december 2021 – januari 2022

December

8 Onsdag

19.00 Bibelsamtal och bön

9 Torsdag

13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter

12 Söndag

11.00 Gudstjänst i Skorpeds Kyrka. Efteråt serveras gröt i Församlingshemmet.

15 Onsdag

19.00 Bibelläsning, samtal och bön

16 Torsdag

13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter

19 Söndag

11.00 Gudstjänst och café

Hasse Forsén leder och Andreas ”Ante” Lindström predikar.

Januari

1 Lördag – Nyårsdagen

16.00 Nyårsbön i Skorpeds Kyrka

2 Söndag

11.00 Gudstjänst med nattvard och café

Idag är Sara Johansson gudstjänstledare och Andreas ”Ante” Lindström predikar.

9 Söndag

11.00 Gudstjänst och café

På den här gudstjänsten så leder Gunnar Näsström och vi har besök av Sören Ledin som predikar för oss.

12 Onsdag

19.00 Bibelläsning, samtal och bön

13 Torsdag

13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter

14 Fredag

19.00 Skorpedskväll i Baptistkyrkan—Anders Broman

Välkommen till kyrkan för något till livs, gemenskap och en kopp fika. Under kvällen får vi bl. a. höra om jakt och slakt i Skorpeds skogar. Servering.

16 Söndag

11.00 Gudstjänst, café och församlingsmöte

Helena B Lindström är gudstjänstledare och Andreas ”Ante” Lindström predikar. Därefter samlas vi till ett församlingsmöte.

19 Onsdag

19.00 Bibelläsning, samtal och bön

20 Torsdag

13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter

23 Söndag

11.00 Gudstjänst och café

Jerry Gyll leder dagens gudstjänst och Andreas ”Ante” Lindström predikar.

26 Onsdag

19.00 Bibelläsning, samtal och bön

27 Torsdag

13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter

30 Söndag

11.00 Gudstjänst och café

Andreas ”Ante” Lindström leder och predikar denna sista gudstjänst i januari månad.