Om oss

Skorpeds Baptistförsamling bildades 1861, dvs. endast 13 år efter den första baptistförsamlingens födelse i vårt land.

Redan 1875 var medlemsantalet 128, åren 1891 och 1902 toppar statistiken av nya medlemmar; 1891 döptes 100 personer och 1902, 105. Församlingen har genom åren i stort sett utgjort 12% av Skorpeds invånarantal, och idag är vi drygt 80 medlemmar.