Kontakt

Kyrkan

Skorpeds baptistförsamling
Skorpedsvägen 21
895 97 Skorped

mail@skorpedsbaptistkyrka.se
0661-300 85

Bankgiro: 5049-2750
Swish: 123 089 81 14

Församlingens pastor

Andreas Lindström
Mosjö 154
895 97 Skorped

pastorniskorped@gmail.com
0730-41 60 60

Församlingens ordförande

Gunnar Näsström
Skorpedsvägen 108
895 97 Skorped

gunnar@skorpedsbaptistkyrka.se
0725-04 96 89

Församlingens kassör

Erik Westman
Lännäs 122
895 97 Skorped

erik@skorpedsbaptistkyrka.se
0702-29 20 56

Ungdomsföreningen

Equmenia Skorped
Skorpedsvägen 21
895 97 Skorped

ungdom@skorpedsbaptistkyrka.se

Bankgiro: 5714-5575
Swish: 123 202 93 20

Ungdomsföreningens ordförande

Kristoffer Arvidsson

kristoffer@skorpedsbaptistkyrka.se
0738-37 26 32

Ungdomsföreningens kassör

Linnea Nilsson

linnea@skorpedsbaptistkyrka.se
0730-47 44 01